bar aktualnosci 1

ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE
RADY WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO


Posiedzenie Rady Wydziału Humanistycznego odbędzie się
11 marca 2015 roku o godz. 1500
w sali Rady Wydziału Humanistycznego (nr 1.6), przy ul. Żytniej 39.


ZAPRASZAMY DO ZGŁASZANIA UDZIAŁU
W MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ


Losy i znaczenie dziedzictwa kulturowego po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i Śląska, przekazanego Cerkwi prawosławnej lub Kościołom protestanckim

skansen Janow
Janów Podlaski,
Uroczysko „Zaborek” (pensjonat i skansen)


3–5 wrzesień 2015 r.

Organizatorzy:

projekt Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentaryzacja (Program Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki”, nr 11H 11 021280),
przy współpracy Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych UPH w Siedlcach
oraz Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii,
oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego.

ZAPROSZENIEWarsztaty plastyczne dla studentów UPH


KONKURS

katy2


REGULAMIN KONKURSU

Rekrutacja nauczycieli akademickich na wyjazd w ramach programu Erasmus+ 2015/2016

Rekrutacja studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus+ 2015/2016

 


baner edukacja artystyczna v2

______________________________________________

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW

kasa

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UPH.

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów UPH.

______________________________________________________


              PRAKTYKI ZAWODOWE STUDENTÓW

praktyki zawodowe

Zarządzenie Nr 69/2014 Rektora UPH w Siedlcach z dnia 08.09.2014 r. w sprawie organizacji praktyk zawodowych studentów
____________________________________________________


 logo MNiSW


logo uph ramka


______________________________________________________

 

 

Najbliższe wydarzenia
Aktualności na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych