• oferta studiów → Wydział Humanistyczny UPH
 • oferta studiów → Wydział Humanistyczny UPH w Siedlcach
 • oferta studiów → Wydział Humanistyczny UPH w Siedlcach
 • oferta studiów → Wydział Humanistyczny UPH w Siedlcach

Ogłoszenia


Rekrutacja uzupełniająca

Informujemy, że 25 września o godz. 18:00 uruchomiona zostanie rekrutacja uzupełniająca na studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia.
Kandydatów obowiązują poniższe terminy:

 1. do 29 września 2017 r. do godziny 8:00 – rejestracja elektroniczna w IRK i składanie doku­men­tów;
 2. 29 września 2017 r. – egzaminy wstępne / roz­mo­wy kwalifikacyjne:
  1. godzina 10:00 – egzamin z języka angielskiego dla kandydatów „ze starą maturą” ubiegających się o przyjęcie na studia na kierunek filologia sp. filologia angielska z uprawnieniami nau­czy­ciel­skimi oraz sp. język angielski w biznesie z tran­sla­toryką;
  2. godz. 10:00 – rozmowa kwalifikacyjna dla kan­dy­datów na kierunek logopedia z audiologią;
  3. godz. 10:00 – rozmowa kwalifikacyjna dla kan­dy­datów na studia drugiego stopnia;
  4. godz. 11:00 – egzamin z języka polskiego dla kandydatów cudzoziemców.
30 września 2017 r. (godzina 12:00) – ogłoszenie wyników rekrutacji (list osób przyjętych i nieprzyjętych na studia).

Posiedzenie Rady Wydziału

Najbliższe posiedzenie Rady Wydziału odbędzie się 4 października 2017 roku (środa) o godz. 15:00 w sali Rady Wydziału (sala 1.6, ul. Żytnia 39).

Dokumentowanie i upowszechnianie publikacji

Zasady dokumentowania i upowszechniania doro­bku piśmienniczego naukowego pracowników, dok­to­rantów i studentów UPH zostały określone w → Zarządzeniu Nr 69/2017 Rektora z dnia 17 lipca 2017 roku.

Ustawa 2.0 – i co dalej?
→ List wicepremiera Jarosława Gowina

Oferta stypendialna → DAAD 2017/2018
(DAAD – Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej)

List Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie → otwartego dostępu do publikacji naukowych i otwar­tej nauki

Praktyki i staże w NCBR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza → do udziału w praktykach i stażach

Lista punktowanych czasopism naukowych 2016

MNiSW opublikowało → wykaz czasopism nau­ko­wych na 2016 rok wraz z liczbą punktów, jakie można otrzymać za publikację w danym tytule.


back 2 top